ABSPERRHAHN MIT ANSCHLUSSADAPTER KH HD

DP-D-003-000001 // G 1/4"
DP-D-003-000008 // G 1/2"
ABSPERRHAHN MIT ANSCHLUSSADAPTER KH HD

Technische Daten

Zoll G 1/4" G 1/2"
Material Stahl Stahl
Betriebsdruck max. 500 bar 500 bar


Absperrhahn zum manuellen Absperren der Materialleitung.

Typ: KH HD Kugelhahn Hochdruck

>>> AX 1, AX 5, AX 15, AX 50, AX 50 T, FP 50, FP 50 T, FP 200, FP 200 T, FP 200/50